Анхан шат А1.1

/home/naturi9g/public_html/wp-content/uploads/2016/09/Stufensystem-DeutschAkademie-шинэчлэх-577x300.jpg---
  • Байршил

    UB
  • Цагийн Хуваарь

    09-11, 11-13
  • Нэмэлт Мэдээлэл

    4 долоо хоногийн хугацаатай, 60 цагийн сургалт
10 Okt

Хэлний анхан шатны суурь хэрэглээ: A1

Тодорхой санаа оноо, зорилгыг тусгасан, өдөр тутамд тохиолддог танил үг хэллэг, маш хялбар, богино өгүүлбэрийг ойлгох, хэрэглэж чаддаг байх. Өөрийгөө болон бусдыг танилцуулж, тэднийг хаана амьдардаг, хэнийг таньдаг ямар зүйл тэдэнд байгаа талаар асуулт тавьж, бас өөрөө үүнд хариулж чаддаг байх. Харилцагч таньд удаан, тод ярьж, таньд туслахад бэлэн тохиолдолд хялбар аргаар тэдэнтэй ойлголцдог байх.

 

 

Бусад Сургалт

+==== /home/naturi9g/public_html/wp-content/uploads/2016/08/a1-deutschtraining-256x150.png--- /home/naturi9g/public_html/wp-content/uploads/2014/10/Logo_A1_Themen_150x150-150x150.jpg---