Насанд хүрэгчид

Стандарт сургалт нь өдөрт 3 цагаар хичээллэдэг нь үзсэн хичээлээ давтах, бататгахад хугацаа хангалтай байдагаараа онцлог талтай. Та хичээллэх цагаа ажлын өдрүүдэд өглөө 8 аас оройн 20 цагийн хооронд тэгш цагууд дээр өөрөө сонгох боломжтой.

Стандарт сургалт 7 хоногт хэдэн цагийн хичээл Үргэжлэх
 хугацаа
7 хоногт Хэдэн удаа Курс эхлэх өдрүүд Төлбөр
Анхан шат А1/1 15 цаг 4 долоо хоног Даваа-БаасанАжлын 5 өдөр Даваа гараг бүр 220.000
Ахисан А1/2 15 цаг 4 долоо хоног Даваа-БаасанАжлын 5 өдөр Сард 2 удааДаваа гарагт 220.000
Mэргэжлийн туршлагатай багш хичээл заах болно.

Ганцаарчилсан сургалт 4 долоо хоногийн хугацаанд 60 цагийн хичээлийг танхимын сургалтаар 60 цаг судлана. Суралцагч өөрийнхөө боломжит цагт тохируулан цагаа сонгох боломжтой. Ганцаарчилсан сургалтын суралцагсад 1-3 суралцагсадтай байхыг ойлгоно.

хичээллэх вэ?
Ганцаарчилсан  сургалт   7 хоногт хэдэн  цаг вэ? Үргэжлэх хугацаа Төлбөр 7 хоногт Хэдэн удаа
Анхан А1

15 цаг

4 долоо хоног    60 цаг

360.000₮
Ахисан А2

15 цаг

4 долоо хоног    60 цаг

360.000₮

Герман хэлний сурах бичиг/хуулбар/, сонсох дасгал файлаар үнэгүй олгоно.

Амжилттай суралцагсдад сертификат олгоно.

Онлайн сургалтын хэсгээс харна уу.

Ганцаарчилсан  сургалт 7 хоногт хэдэн  цаг вэ? Үргэжлэх хугацаа 7 хоногт танхим сургалт 7 хоногт онлайн сургалт Төлбөр
Анхан А1

25 цаг

4 долоо хоног    100 цаг

Бямба гарагт 10-13 цаг 13-14 завсарлагаа 14-17 цаг Боломжит цагаар онлайн төвт суралцах 260.000₮

танхим

15 цаг

танхим

36  цаг

онлайн

10 цаг

онлайн

64 цаг

Ахисан А2

20 цаг

6 долоо хоног    120 цаг

Бямба гарагт 10-13 цаг 13-14 завсарлагаа 14-17 цаг Боломжит цагаар онлайн төвт суралцах 320.000₮

танхим

9 цаг

танхим

36  цаг

онлайн

12  цаг

онлайн

72 цаг

яриа

3 цаг

яриа

18 цаг

Онлайн сургалтын цахим ном, дасгал ажлын ном олгоно.

Амжилттай суралцагсдад ГЕРМАНЫ ADMOVI АКАДЕМИЙН сертификат олгоно.

Column content
Column content
Column content