Бага насныханд

Бага насныханд зориулсан сургалтанд 1- 6 ангийн сурагчдад хамрагдах боломжтой. Сургалтын хөтөлбөр нь бага насны хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн онцлогт тохирсон сургалтын цахим ном, гарын авлага ашигладгаараа давуу талтай. Бага насныхан зориулсан сургалт ганцаарчилсан хэлбэрээр явагдана. Ганцаарчилсан сургалт нь 1-3 суралцагсадтайг ойлгоно.

Сургалтын төрөлГерман цагаан толгой 7 хоногт хэдэн цагийн хичээл Үргэжлэх хугацаа 7 хоногт Хэдэн удаа Танхимын хичээл Онлайн хичээл Төлбөр
Эгшиг, үе, үгнүүд 15 цаг

3 долоо хоног

45 цаг

Даваа,Лхагва,Баасан

Ажлын 3 өдөр

27 цаг

18 цаг

Уншиж, бичиж,бодож сурах 15 цаг

3 долоо хоног

45 цаг

Даваа,Лхагва,Баасан

Ажлын 3 өдөр

27 цаг

18 цаг

Герман хэлний сурах бичиг, сонсох дасгал файлаар үнэгүй олгоно. Онлайн төвөөр үйлчлүүлэх 10 цагийн онлайн хичээлийн эрхийг олгоно.

Амжилттай суралцагсдад сертификат олгоно.