Дадлага хийх

Манай Натуршутц Монгол компани нь Энэтхэгийн IDEX компанитай хамтран ажиллаж байгаа ба сурагч оюутан залуусыг Энэтхэгт аялангаа мэргэжлийнхээ дагуу мэргэжлийн компани байгууллагуудад дадлага хийх болон дунд сургуулийн сурагч солилцооны хөтөлбөрүүдийг санал болгож байна. IDEX нь энэтхэгийн солилцооны хөгжлийн холбоо гэсэн үгний товчлол бөгөөд /Indian Network for Development Exchange/ энэтхэгийн  Rajasthan-д сургалт аялал жуулчлал дээр түшиглэсэн,олон улсын оролцогчдод дадлага хийх боломжийг олгохын хамт энэтхэгийн соёлын хөгжлийг хурдасгах болон соёлыг танин мэдэх боломжийг олгодог. Бидэнд компаний болон нийгмийн хөгжлийн салбар гэсэн төрлүүдээр дадлага хийлгэх дэлхийн хэмжээний хялбарчилсан соёлын сүлжээ байгаа ба  бид дэлхийн хаанаас ч өөөрийн мэдлэг чадвар боломжоороо энэ их  өөрчлөлт дунд үр ашигтайгаар хувь нэмэр оруулах хүмүүсийг дэмжиж ажиллах тал дээр онцгой амжилтанд хүрч чадсан юм.2001 онд байгуулагдсан одоог хүртэлх хугацаанд сайн дурын болон дадлага хийх,дунд сургуулийн солилцооны хөтөлбөр гэх мэт туршлагатай хөтбөлбөрүүдийг санал болгосоор ирсэн юм. Дадлага хийнэ гэдэг бол өөрийн чадварыг хялбар аргаар дээшлүүлэх хамгийн сайн арга.Анх удаа аялж байгаа хүмүүс тухайн газраааа ихээхэн айж эмээж байдаг.Гэвч бид дадлага хийж буй хүмүүстээ аюулгүй тайван байдалд байлгахыг чармайн бүх чадлаараа зүтгэх болно.IDEX компаний түншүүд 21 улсад үйл ажиллагаа явуулдаг ба энэ бол таны амьдралын болоод амьдралын дараах нэг том туршлага байх болно.

IDEX компаний 2013-2014 онд санал болгож буй хөтөлбөр

Дадлага хийх хөтөлбөр нь давуу болон байнгын гэсэн 2 хэлбэрээр хэрэгжинэ.
Бид та бүхэнд соёлын солилцооны нэг хэлбэр болох орчинд нь дадлага хийх ялгаатай хөтөлбөрүүдийг санал болгож байна. Давуу хөтөлбөрөөр бид уг хөтөлбөрт оролцогчиддоо дадлага хийх компанитайгаа танилцах мөн  түүхийн соёлын өв болсон Jaipur, Agra and Pushkar  хотуудтай танилцах боломжийг нэгэн зэрэг санал болгодог давуу талтай хөтөлбөр юм. Харин 2 дахь сонголт бол байнгын хөтөлбөр юм. Энэ хөтөлбөр нь Jaipur нисэх буудалд ирсэнээр эхэлж дараагийн өдрүүдэд дадлага хийх газартай танилцсанаар үргэлжилнэ.

Internship in India

Хөтөлбөрийн Төрлүүд

Байнгын

Jaipur, India

Jaipur нисэх буудал

 • Нисэх буудлаас тосох болон хүргэх үйлчилгээ
 • Аялалын чиглэл
 • Дадлага эхлэхээс өмнөх компанитай танилцах  үйлчилгээ
 • Баталгаатай байр
 • Ажлын туршлагын талаарх долоо хоног бүрийн уулзалт,ярилцлага.
 • Байршил: Jaipur

Idex сууц / Энэтхэг эзэн айл

 • IDEX орон сууцын хувьд 4 хүнтэй хамт байх ба эсвэл энэтхэг айлд амьдрах өөрөө сонгоно / Jaipur хотод/.
 • Бүх хоол бэлтгэгдсэн байх ба эзэн айл хариуцна.
 • 24 цагийн аюулгүй байдлыг хариуцсан тусламжийн үйлчилгээ
Бусад нэмэлт зүйлс
 • Сэнс  болон агааржуулагч
 • Ариун цэврийн өрөө /угаалгын өрөө
 • Телевиз
 • Амралтын өрөө
 • Нийтийн гал тогоо
 • Цэвэршүүлсэн ус
 • Хөргөгч
 • Халаалт / зөвхөн өвөл/
 • Интернэт /зөвхөн IDEX нэмэлт төхөөрөмж /
 • Хими цэвэрлэгээ /нэмэлт үнэ төлөх ба байрлах байртай ойрхон/

Давуу

Jaipur, India

Jaipur нисэх буудал

 • Нисэх буудлаас тосох болон хүргэх үйлчилгээ
 • Аялалын чиглэл
 • Дадлага эхлэхээс өмнөх компанитай танилцах  үйлчилгээ
 • Jaipur, Agra & Pushkar хотууд дахь түүхийн дурсгалуудтай танилцах аялал
 • Ажлын туршлагын талаарх долоо хоног бүрийн уулзалт,ярилцлага.
 • Баталгаатай байр
 • Байршил: Jaipur

Хувийн байрших хэрэгсэл

 • 1 хүнтэй  хамт хувийн тохилог орон сууцанд амьдарна.
 • Оролцогч хэрвээ ганцаараа амьдрахыг илүүд үзвэл долоо хоног бүр  нэмэлт төлбөр болох €150-ыг төлнө.
 • Өөрөө хоолоо хийх тохилог гал тогооны өрөөтэй
 • 24 цагийн аюулгүй байдлыг хариуцсан тусламжийн үйлчилгээ
Бусад хэрэгсэлүүд
 • Агааржуулагчтай өрөөнүүд
 • Ариун цэврийн өрөө /угаалгын өрөө/
 • Телевиз
 • Нийтийн гал тогоо
 • Цэвэршүүлсэн ус
 • Хөргөгч
 • Халаалттай ус  / зөвхөн өвөл/
 • Интернэт /зөвхөн IDEX нэмэлт төхөөрөмж /
 • Хими цэвэрлэгээ /нэмэлт үнэ төлөх ба байрлах байртай ойрхон/

Хөтөлбөрийн байршил

Jaipur хот

Rajasthan-ы үзэсгэлэнт Pink хот буюу – Jaipur нь 3 өндөр толгодоор хамгаалагдсан  овгийн газар байсан ба энэ хотод байрлах үзмэрүүд нь хамгийн ховордоо тооцогддог үзмэрүүд юм. Энэ хотыг бид Ягаан хот гэж нэрлэдэг.Учир нь энэ хотын ханыг хийхэд гагцхүү  ийм өнгийн чулууг  ашигласан байдаг.Энэ хот нь Энэтхэгийн хамгийн их жуулчид очдог жинхэнэ энэхэг улсын соёлыг орчин үеийн хэв загвартай хослуулсан алдартай хот юм.    

Jaipur хот
Rajasthan-ы үзэсгэлэнт Pink хот буюу – Jaipur нь 3 өндөр толгодоор хамгаалагдсан овгийн газар байсан ба энэ хотод байрлах үзмэрүүд нь хамгийн ховордоо тооцогддог үзмэрүүд юм. Энэ хотыг бид Ягаан хот гэж нэрлэдэг. Учир нь энэ хотын ханыг хийхэд гагцхүү ийм өнгийн чулууг ашигласан байдаг. Энэ хот нь Энэтхэгийн хамгийн их жуулчид очдог жинхэнэ энэхэг улсын соёлыг орчин үеийн хэв загвартай хослуулсан алдартай хот юм.

Дадлага хийх хугацаа нь 4 долоо хоногоос 6 сар хүртэлх хугацаанд үргэлжлэх боломжтой.
2013 онд хөтөлбөрийн эхлэх хугацаа:
1-January, 15-January, 29-January, 12-February, 26-February, 12-March, 26-March, 9-April, 23-April, 7-May, 21-May, 4-June, 18-June, 2-July, 16-July, 30-July, 13-August, 27-August, 10-September, 24-September, 8-October, 22-October, 5-November, 19-November, 3-December, 17-December, 31-December-13

 • Өргөдөл гаргагчийн Энэтхэгт  байрлах баталгаажсан байрлах байр
 •  Хөтөлбөрт багтсан дэлгэрэнгүй танилцуулга
  1. Hindi хэл  (ерөнхий хэллэгүүд)
  2. Энэтхэг  улсын талаар мэдээлэл  - хотын соёл болон бусад баримттай холбогдсон мэдээлэл
  3. Зарим заавал мэдэх зүйлсийн мэдээлэл
  4. Энэтхэгт байх хугацаанд Эрүүл мэнд эрүүл ахуйн анхааруулга санамж
  5. Энэтхэг дэх ажиллах соёл болоод ерөнхий зүйлсүүд
 • Соёлын үйл ажиллагаа болоод бусад үйл ажиллагаанууд
  1. Jaipur хотын өөр өөр соёлын хэв шинжүүдийг танин мэдэх
Энэтхэгт байх үеийн байр болон дадлага хийх байгууллага компанитай танилцуулах систем болон ерөнхий асуудлуудыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны танилцуулга.
 • Зөвхөн Давуу хөтөлбөрт дараах зүйлс багтана.
  1. Ягаан хотоор аялахын зэрэгцээ асар том Amber хэрмийг үзэх боломжтой.
  2. Jaipur хот дахь “Bollywood movie” кино үзвэрийн танхимтай  танилцах  боломжтой.Үүнийг “Raj Mandir” гэж нэрлэдэг.
  3. Амралтын өдрүүдийн “Pushkar” хэмээх тэмээн аялалаар аялана.
  4. Дараах амралтын өдрүүдэд “Agra”-аар зочилж,  “Taj Mahal”-аар аялана.
 • Хөтөлбөрийн туршид IDEX байгууллагын зохицуулагч танд туслах болно.
 • Долоо хоног бүр дадлага хийж буй газартай болон өөр ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх тал дээр сэтгэл ханамжийн судалгаа авах

 • Нисэх буудлаас тосох болон хүргэх үйлчилгээ
 • Аялалын чиглэл
 • Дадлага эхлэхээс өмнөх компанитай танилцах  үйлчилгээ
 • Jaipur, Agra & Pushkar хотууд дахь түүхийн дурсгалуудтай танилцах аялал
 • Ажлын туршлагын талаарх долоо хоног бүрийн уулзалт,ярилцлага.
 • Баталгаатай байр
 • Байршил: Jaipur

IDEX байгууллагын дадлага хийх системд байнга урт хугацаанд боломжтой байвал өргөдөл гаргагчийг зарим түгээмэл чиглэлүүдээр бид хүлээж авах боломжтой юм.

 • Зар сурталчилгаа / Маркетингийн дадлага хийх  - Архитектурын дадлага
 • Шавар Гар урлал / Дизайн  / зураг  -хоол хүнсний чиглэл
 • Корпорацийн - Хүний нөөцийн менежмент  - Сургалт  / багшлах
 • Инженерийн дадлага хийх/ - Эвентийн зохион байгуулагч
 • Туслахын үүрэг гүйцэтгэгч - Загвар зохион бүтээгч
 • График дизайны дадлага - Гар урлалын дадлага Graphic
 • Зочлох үйлчилгээний дадлага  - эмчилгээний дадлага
 • Гадаад худалдаа / Импорт,Экспорт/-Интерьер дизайн
 • Засал чимэглэлийн дизайн - Сэтгүүлчийн дадлага
 • Ялал жуулчлалын үйлдвэрлэл Production - Travel/Tourism
 • Мэдээлэлийн технологи / Вэб хөгжүүлэх/ компьютер програм хангамж

 • Олон нийтийн эрүүл мэнд - Судалгаа болон шинжилгээ
 • Асрах газрын ажил - Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах
 • Сургуулийн боловсрол - Сургуулийн өмнөх насны боловсрол
 • Тусгай боловсрол - Мэргэжлийн эмчилгээ

Хөтөлбөртэй холбоотой зөвлөгөө

Уг хөтөлбөрт оролцогчид маань Энэтхэгийн элчин сайдын яаманд жуулчны виз мэдүүлэх шаардлагатай.Яагаад жуулчны мэдүүлж байгаа нь хэд хэдэн шалтгаантай. Үүнд:

Таны хөтөлбөрийн нийтийн нэр томьёог үл харгалзан таны хөтөлбөрийн төрөл бол танд эдийн засгийн орлого авчрах ажлын үйл ажиллагаанд хамрагдсан гэж бодож байгаа. Хэдий тийм боловч үнэн гэвэл таны хөтөлбөр дэх тохиролцсон зүйл нь өөрөө бүх зүйлийн төлбөрийг төлөхөөр шийдсэн байгаа харин таны зуучлагч байгууллага ямар нэгэн аялал хоол, байрны үнийг төлөхгүй. Тиймээс энэ хөтөлбөр маань ажлын болон ажилд жуулчлах хөтөлбөрт хамаарахгүй юм.

Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа манай оролцогчидын сонирхол нь ихэвчлэн соёлын болоод чадвараа дээшлүүлэх шинэ чадвар олж авах байдаг ба энэ нь орон нутагтаа хүчингүй ба зуучлагч байгууллагаар чадахгүй юм. Ийм учраас манай хөтөлбөр ямар нэгэн байдлаар орон нутгийн хүмүүсийг ажлаас шилжүүлэхгүй. Эзэн байгууллага болон манай оролцогчдын зохион байгуулалтын төрлөө сонгосон тохиолдолд энэ бол манай байгууллагын гол чухал хандлага байх болно.

Энэтхэгийн элчин сайдын яамдууд дэлхийн хаа сайгүй байдаг ба өдөр бүр зуу зуун энэтхэгт аялах болон олон янзын шалтгаанаар энэхэгт ирэхийг хүссэн хүмүүсийн өргөдлийг хүлээн авдаг. Энэ нь зөвлөгчдөд асар том дарамтыг бий болгодог. Зөвлөх ажил бол маш хэцүү ажлуудын нэг болсон. Яагаад гэвэл хэрвээ зөвлөгч нар маань хууль бус хориотой хүнд / жишээ нь алан хядагч байх магадлалтай/ виз өгвөл зөвлөгч маань хэцүү байдалд орж хариуцлага хүлээх болдог. Энэ хэцүү байдал виз олгох ажлыг илүү их цаг зарцуулах хэрэгтэй болдог ба шинэ болон танил биш хүмүүсийн визний өргөдөлд маш хянамгай ханддаг.

Хөтөлбөрт оролцох үйл явцын дараалал

 • Дадлага хийхийг хүссэн өргөдөлийг интернэтээр явуулна. Үүнд өөрийн тань товч намтар буюу CV болон motivation letter-тэйгээ хамт явуулах юм.
 • Таны ажлын байрны баталгаа болон байрлах байрны баталгаа ирсэн тохиолдолд виз мэдүүлнэ.
 • Явахыг хүсч буй хугацаанаасаа 1сарын өмнөөс өөрийн бичиг баримт болон шаардлагатай зүйлсээ бүрдүүлэх нь чухал
 • Дараа дараагийн шаардлагатай материалыг бидний зүгээс цаг тухайд нь танд мэдэгдэх юм.
Error URL !!!