Виз мэдүүлэх

Энэтхэгийн визтэй холбоотой мэдээлэл-Зөвхөн монголчуудад

Элчин сайдын яамны ажиллах цагийн хуваарь

Өргөдөл хүлээж авахДаваа & Лхагва09:30 -12:30
Пасспорт/Бичиг баримтын хариуПүрэв & Баасан16:00 – 17:00

Бүрдүүлэх материал:
Виз хүссэн өргөдөл / Англи хэл дээр бөглөсөн байх,ойрын үед авахуулсан 3×4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг/ Банкны баталгаа /Доод тал нь 2000 ам.доллар түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг.Дансны хуулга хүлээж авахгүй./
2 талын билетний захиалгын хуулбар
Пасспортны хуулбар-1хувь /сунгасан тохиолдолд хугацааны сунгалтын хамт.
Хүчинтэй хугацаа нь Энэтхэгээс буцах өдрөөс хойш доод тал нь 6 сар байх ёстой./

Бүрдүүлэх материал:
Виз хүссэн өргөдөл / Англи хэл дээр бөглөсөн байх,ойрын үед авахуулсан 3×4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг/
Магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулийн урилга-Эх хувь
Cургуулийн сургалтын төлбөр хүлээж авсан баримтын хуулбар
Банкны баталгаа / Доод тал нь 2000 ам.доллар түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг.Дансны хуулга хүлээж авахгүй./
Боловсролын гэрчилгээний хуулбар
Баталгаажсан билетний захиалга
Пасспортны хуулбар-1хувь /сунгасан тохиолдолд хугацааны сунгалтын хамт. Хүчинтэй хугацаа нь Энэтхэгээс буцах өдрөөс хойш доод тал нь 6 сар байх ёстой./
Насанд хүрээгүй хүүхдэд эцэг эхийн итгэмжлэх болон Энэтхэгт асран хамгаалах хүнээс авсан бичиг

Бүрдүүлэх материал:
Виз хүссэн өргөдөл / Англи хэл дээр бөглөсөн байх,ойрын үед авахуулсан 3×4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг/
Сургуулийн бичиг
Сургуулийн үнэмлэхний хуулбар
Урд жилийн дүнгийн хуулбар
Сургуулийн сургалтын төлбөр хүлээж авсан баримтын хуулбар
Банкны баталгаа / Доод тал нь 2000 ам.доллар түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг.Дансны хуулга хүлээж авахгүй./
Пасспортны хуулбар-1 хувь /сунгасан тохиолдолд хугацааны сунгалтын хамт . Хүчинтэй хугацаа нь Энэтхэгээс буцах өдрөөс хойш доод тал нь 6 сар байх ёстой./

Бүрдүүлэх материал:
Виз хүссэн өргөдөл / Англи хэл дээр бөглсөн байх,ойрын үед авахуулсан 3×4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг/
Сургуулийн урилга-эх хувь
Сургуулийн сургалтын төлбөр хүлээж авсан баримтын хуулбар
Зөвхөн дараах сургуулиудын урилгын эх хувьд виз олгоно.
Үүнд:
NIIT Ltd
APTECH limited
TATA INFOTECH
SOFTWARE TECHNOLOGY GROUP
Банкны баталгаа / Доод тал нь 2000 ам.доллар түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг.Дансны хуулга хүлээж авахгүй./
Боловсролын гэрчилгээний хуулбар
Баталгаажсан билетний захиалга
Пасспортны хуулбар-1 хувь /сунгасан тохиолдолд хугацааны сунгалтын хамт . Хүчинтэй хугацаа нь Энэтхэгээс буцах өдрөөс хойш доод тал нь 6 сар байх ёстой./

Бүрдүүлэх материал:
Виз хүссэн өргөдөл / Англи хэл дээр бөглсөн байх,ойрын үед авахуулсан 3×4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг/
Магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулийн урилга
Сургуулийн сургалтын төлбөр хүлээж авсан баримтын хуулбар
Банкны баталгаа / Доод тал нь 2000 ам.доллар түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг.Дансны хуулга хүлээж авахгүй./
Баталгаажсан билетний захиалга
Пасспортны хуулбар-1 хувь /сунгасан тохиолдолд хугацааны сунгалтын хамт . Хүчинтэй хугацаа нь Энэтхэгээс буцах өдрөөс хойш доод тал нь 6 сар байх ёстой./
Насанд хүрээгүй хүүхдэд эцэг эхийн магадлан итгэмжлэл
Яаралтай виз нь зөвхөн дараах виз хүсэгчдэд гарна.

Яаралтай виз нь зөвхөн дараах виз хүсэгчдэд гарна.

  1. Эмнэлгийн үзлэг эмчилгээ болон асран хамгаалагчид
  2. Хурал семинарт оролцогчдод

Яаралтай визний өргөдөлийн ажлын өдрүүдийн өдрийн  12 цаг хүртэл хүлээж авна. Яаралтай визний үнэ 35 $.Тэр өдөртөө виз тань гарна.

Tel. 976-11-329522/524/528,
( Telephone inquiries from 09:30 hours – 12:30 hours only)
Fax. 976-11-329532
E-Mail: reception@indianembassy.mn